Expressfrakt Vänta inte, Spela nu

CosySpa Hot Tub Kalkborttagningsmedel [1L]

Vad ska produkten användas till? Ta bort kalkavlagringar orsakade av obalanserade pH-nivåer. Kontrollerar & förhindrar framtida uppbyggnad av kalk i bubbelbadets spa-system.
 

Köps ofta tillsammans

CosySpa hot tub kalkrengörare & förebygger och tar bort kalk

BRUKSANVISNING:

 • Tillsätt kalkborttagningsmedlet vid säsongsstarten & veckovis i förebyggande syfte
 • Initialdos vid driftsättning: 25ml per 1000 liter vatten
 • Veckovis underhållsdos: 15ml per 1000 liter vatten
 • Tillsätt produkten direkt till vattnet när cirkulationen är igång

SÄKERHETSANVISNINGAR:

 • Se alltid till att ingen badar när du tillsätter till kemikalier till din hot tub
 • Blanda ALDRIG med produkten med andra kemikalier, som rengöringsprodukter, ogräsmedel & klorprodukter - farliga reaktioner kan uppstå
 • Använd alltid produkterna i ett välventilerat utrymme
 • Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av kemikalier
 • Förvara produkten på en sval, torr, ventilerad & säker plats. Skydda kemikalierna från väta
 • Använd skyddande handskar/kläder/ögonskydd
 • VID KONTAKT MED HUDEN - Tvätta omedelbart med tvål & vatten

VARNING: Behållaren får inte användas eller förorenas med andra material

OBSERVERA: Alla kemikalier kan orsaka potentiell skada & måste alltid hållas utom räckhåll för barn.

Våra utmärkelser

The Sunday Hundred Award Logo
The Lloyds Bank British Business Excellence Award Logo
The Sunday Times BDO Profit Track 100 Award Logo
Great British Entrepreneur Awards 2022 Award Logo
Growth Index 2022 Award Logo
Tillbaka till toppen